CONDICIONS D´ÚS DEL LLOC WEB

Les presents Condicions d’Ús regeixen l’accés i la utilització del Lloc Web accessible mitjançant el nom de domini www.opencamp.com i els seus respectius subdominis (en endavant, anomenats indistintament “el Lloc Web”). El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari “) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions d’Ús. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions d’Ús, l’Usuari haurà d’abandonar immediatament el Lloc Web.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions d’Ús, l’Usuari manifesta:

Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa
Que assumeix totes les obligacions que es detallen

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions d’Ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web. L’Usuari ha de revisar aquestes Condicions d’Ús cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que poden patir modificacions.

 

1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: OPEN CAMP, S.L. (en endavant, OPEN CAMP). Domicili: Estadi Olímpic de Barcelona – Passeig Olímpic, 17-19 – 08038 Barcelona – N.I.F.: B-65633299 – Correu electrònic: info@opencamp.info – Telèfon: (+34) 902 07 07 53. Dades registrals: Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44.419 Foli 42, Fulla B-412.645.

 

2. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions d’Ús, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable. OPEN CAMP es reserva el dret de suspendre o retirar dels serveis als Usuaris en cas d’incompliment d’aquesta obligació.

A títol enunciatiu, però en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

No introduir, difondre, transmetre o posar a disposició de terceres persones qualsevol tipus d’informació, element o contingut de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans reconeguts en els tractats internacionals i els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment.
No introduir o difondre a la xarxa virus i software nocius susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics d’OPEN CAMP, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa.
No difondre, transmetre o posar a disposició de terceres persones qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il•lícita o deslleial.
No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de spam, excepte en aquelles àrees que puguin habilitar-se en algun moment per a ús publicitari consentit per ambdues parts.
No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o tercers així com qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers el nom d’Usuari i la contrasenya personal de registre al Lloc Web. En el cas que un tercer efectuï un accés indegut al compte, l’Usuari haurà de posar-se en contacte immediatament amb el Servei d’Atenció al Client d’OPEN CAMP (correu electrònic: info@opencamp.info – Telèfon: :(+34) 902 07 07 53).

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a OPEN CAMP davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, OPEN CAMP el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

 

3. Exclusió de responsabilitat

OPEN CAMP no assumeix cap responsabilitat per la falta d’actualització d’aquest Lloc Web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa.

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per OPEN CAMP l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

OPEN CAMP no es responsabilitza dels danys produïts en el software i equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web, així com tampoc dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de talls o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

OPEN CAMP podrà, al seu sol criteri i sense necessitat de cap avís previ, suspendre temporal o definitivament l’accessibilitat i/o permanència del Lloc Web a Internet, així com si en algun moment s’oferís algun tipus de servei a través del mateix. En cap cas OPEN CAMP assumirà responsabilitat alguna derivada de la suspensió.

 

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). OPEN CAMP no és responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats. En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’OPEN CAMP amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

OPEN CAMP no coneix del tot els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable entre d’altres, però sense caràcter limitatiu, dels danys produïts per la il•licitud, qualitat, no actualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats.

 

5. Propietat intel•lectual i industrial

Les marques, noms comercials o signes distintius així com tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, dibuixos, icones, fitxers de text, tecnologia, programari, bases de dades, links i altres continguts audiovisuals i/o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual d’OPEN CAMP o de tercers, estant OPEN CAMP autoritzat a utilitzar-los.

Tots els continguts esmentats en el paràgraf anterior estan protegits per la normativa nacional i internacional vigent en matèria de propietat intel·lectual o industrial. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts pel seu propi ús i necessitats, queda prohibit qualsevol ús i explotació comercial, directa o indirecta dels mateixos.

L’accés als continguts a través del Lloc Web no atorga a l’Usuari el dret d’alteració, modificació, reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altre dret d’explotació que correspongui al titular dels drets afectats.

En el cas que l’Usuari faci qualsevol comunicació o publiqui algun contingut al Lloc Web, serà considerat cedit a OPEN CAMP, que se’n reserva els drets d’explotació.

 

6. Dades de caràcter personal

En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, s’informa a l’Usuari que les dades facilitades a través de formularis al Lloc Web s’incorporaran a fitxers titularitat d’OPEN CAMP, amb les finalitats que s’indiquin en cada cas per cada producte o servei. En cadascun dels formularis s’informarà de la finalitat i ús de les dades recollides, del caràcter obligatori o facultatiu de les respostes i les conseqüències de no subministrar-les.

En el cas que l’Usuari vulgui exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del tractament de les seves dades, pot enviar la seva sol·licitud per escrit dirigit a OPEN CAMP, S.L., Passeig Olímpic, 17-19, 08038 Barcelona, o a través del correu electrònic info@opencamp.info. En tot cas, l’escrit haurà d’acompanyar-se d’una còpia d’un document oficial que acrediti la seva identitat.

L’Usuari garanteix que les dades que proporciona són certes, vertaderes, exactes, vigents i autèntiques i es compromet a mantenir-les actualitzades. OPEN CAMP no assumirà en cap cas responsabilitat per l’incompliment per part de l’Usuari.

 

7. Política de Cookies

OPEN CAMP informa que aquest Lloc Web fa servir Cookies, es recomana que l’Usuari consulti la nostra Política al respecte que podrà trobar a la Política de Cookies.

 

8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions d’Ús fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a la disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions d’Ús en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment com a no inclosa.

 

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions d’Ús es regiran i interpretaran mitjançant la legislació espanyola. OPEN CAMP i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se entre ells per l’accés i/o ús del Lloc Web als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, llevat que la llei estableixi una altra cosa.

TEMPORALMENT EL PARC DE L'ESPORT OPEN CAMP, TANCA LES SEVES PORTES AL PÚBLIC GENERAL

Per a consultes sobre el calendari o horaris del parc, contacteu-nos a: info@opencamp.info o al telèfon 933270600.

Si sou més de 25 amics podeu reservar l’OPEN MATCH, un partit de futbol únic a l’Estadi Olímpic! I si sou un grup de més de 50 persones podreu viure l’experiència OPEN OLYMPIC. Feu la vostra reserva a: events@opencamp.info


TEMPORALMENTE EL PARQUE TEMÁTICO DEL DEPORTE OPEN CAMP, CIERRA SUS PUERTAS AL PÚBLICO GENERAL

Para consultas sobre calendario o horarios del parque podéis contactarnos a info@opencamp.info o al teléfono 933270600.

¡Si sois más de 25 amigos podéis reservar el OPEN MATCH, un partido de futbol único en el Estadio Olímpico! Y si sois más de 50 personas podéis vivir la experiencia OPEN OLYMPIC. Podéis hacer vuestra reserva a: events@opencamp.info